အပတ္စဥ္ တီဗီြသတင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  May 18, 2013 8:02 PM
  ေနာက္ဆံုးရ တပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား ေျမယာသိမ္းခံရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္၍ ၈၈ မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႔ဝင္ ကိုထြန္းျမင့္ေအာင္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအေၾကာင္း သက္တန္႔ေရာင္သတင္လႊာ ...

  အပတ္စဥ္ တီဗီြသတင္း

  Published May 19, 2013

  ေနာက္ဆံုးရ တပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား ေျမယာသိမ္းခံရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္၍ ၈၈ မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႔ဝင္ ကိုထြန္းျမင့္ေအာင္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအေၾကာင္း သက္တန္႔ေရာင္သတင္လႊာ ...