Công an bắt blogger phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyềni
  X
  May 23, 2013 12:21 AM
  Các tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu VN phóng thích các nhà hoạt động Công giáo. Công an bắt các blogger phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Philippines tăng cường quân sự bảo vệ lãnh hải ở Biển Đông. Các nhà khoa học Estonia đến Việt Nam tìm hiểu tác động của chất dioxin. Nghệ sĩ Ngải Vị Vị phổ biến video nhạc rock khiêu khích. Nghị sĩ McConnell: Ðã đến lúc chấm dứt trừng phạt Miến Ðiện. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Công an bắt blogger phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

  Published May 23, 2013

  Các tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu VN phóng thích các nhà hoạt động Công giáo. Công an bắt các blogger phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Philippines tăng cường quân sự bảo vệ lãnh hải ở Biển Đông. Các nhà khoa học Estonia đến Việt Nam tìm hiểu tác động của chất dioxin. Nghệ sĩ Ngải Vị Vị phổ biến video nhạc rock khiêu khích. Nghị sĩ McConnell: Ðã đến lúc chấm dứt trừng phạt Miến Ðiện. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo


  You May Like

  No records found for this widget:11074