Tăng cường quân sự tạo căng thẳng tranh chấp biển đảo TBDi
  X
  May 23, 2013 10:32 PM
  Các nước châu Á đang phát triển lực lượng hải quân vào thời điểm đang có tranh chấp chủ quyền hàng hải đối với quyền đánh bắt thủy sản và đối với triển vọng có nhiều dầu hỏa. Trung Quốc đang dẫn đầu việc nới rộng lực lượng hải quân và video sau đây cho thấy điều này mang ý nghĩa gì.

  Tăng cường quân sự tạo căng thẳng tranh chấp biển đảo TBD

  Published May 24, 2013

  Các nước châu Á đang phát triển lực lượng hải quân vào thời điểm đang có tranh chấp chủ quyền hàng hải đối với quyền đánh bắt thủy sản và đối với triển vọng có nhiều dầu hỏa. Trung Quốc đang dẫn đầu việc nới rộng lực lượng hải quân và video sau đây cho thấy điều này mang ý nghĩa gì.