Việt Nam giảm án cho 4 nhà hoạt động Công giáoi
  X
  May 23, 2013 11:44 PM
  Việt Nam giảm án cho 4 nhà hoạt động Công giáo trong phiên phúc thẩm được gọi là công khai nhưng nhiều người bị bắt và bị ngăn cản kể cả 2 quan sát viên quốc tế khi đến cổng tòa để theo dõi phiên xử hôm 23/5. Philippines cương quyết bảo vệ lãnh thổ chống Trung Quốc. Nhật Bản cung cấp cho Philippines 10 tàu tuần tra. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Việt Nam giảm án cho 4 nhà hoạt động Công giáo

  Published May 24, 2013

  Việt Nam giảm án cho 4 nhà hoạt động Công giáo trong phiên phúc thẩm được gọi là công khai nhưng nhiều người bị bắt và bị ngăn cản kể cả 2 quan sát viên quốc tế khi đến cổng tòa để theo dõi phiên xử hôm 23/5. Philippines cương quyết bảo vệ lãnh thổ chống Trung Quốc. Nhật Bản cung cấp cho Philippines 10 tàu tuần tra. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo


  You May Like

  No records found for this widget:11074