Nhiều lời kêu gọi tuyệt thực ủng hộ Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũi
  X
  June 11, 2013 2:19 AM
  Nhiều lời kêu gọi tuyệt thực trong và ngoài nước để ủng hộ Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Lãnh đạo Việt Nam đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên. Philippines đuổi một tàu cá nghi là của Việt Nam ra khỏi bãi đá ngầm Tubbataha. Philippines: Bốn tàu Trung Quốc vẫn còn ở bãi cạn Scarborough. Trung Quốc cho chạy thử tàu ngầm Giao Long. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Nhiều lời kêu gọi tuyệt thực ủng hộ Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

  Published June 11, 2013

  Nhiều lời kêu gọi tuyệt thực trong và ngoài nước để ủng hộ Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Lãnh đạo Việt Nam đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên. Philippines đuổi một tàu cá nghi là của Việt Nam ra khỏi bãi đá ngầm Tubbataha. Philippines: Bốn tàu Trung Quốc vẫn còn ở bãi cạn Scarborough. Trung Quốc cho chạy thử tàu ngầm Giao Long. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo


  You May Like

  No records found for this widget:11074