Tàu ngầm Trung Quốc đến Biển Ðôngi
  X
  June 11, 2013 3:50 PM
  Tàu ngầm lặn sâu Giao Long đang được tàu nghiên cứu hải dương Hướng Dương Hồng 9 chở tới điểm hạ thủy ở Biển Ðông. Tân Hoa Xã nói Giao Long sẽ lặn xuống để "nghiên cứu khoa học" tại vùng biển này cũng như ở đông bắc và tây Thái Bình Dương.

  Tàu ngầm Trung Quốc đến Biển Ðông

  Published June 11, 2013

  Tàu ngầm lặn sâu Giao Long đang được tàu nghiên cứu hải dương Hướng Dương Hồng 9 chở tới điểm hạ thủy ở Biển Ðông. Tân Hoa Xã nói Giao Long sẽ lặn xuống để "nghiên cứu khoa học" tại vùng biển này cũng như ở đông bắc và tây Thái Bình Dương.