གངས་ལྗོངས་མེ་ལྕེ། བོད་ནང་གི་རང་སྲེག་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན།i
  X
  June 14, 2013 4:29 PM
  དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ནང་དུ་གངས་ལྗོངས་མེ་ལྕེ་བོད་ནང་གི་རང་སྲེག་ཅེས་པའི་འདི་ག་རླང་འཕྲིན་ཁང་ནས་བཟོ་འདོན་བྱས་པའི་་གློག་བརྙན་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ

  གངས་ལྗོངས་མེ་ལྕེ། བོད་ནང་གི་རང་སྲེག་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན།

  Published June 15, 2013

  དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ནང་དུ་གངས་ལྗོངས་མེ་ལྕེ་བོད་ནང་གི་རང་སྲེག་ཅེས་པའི་འདི་ག་རླང་འཕྲིན་ཁང་ནས་བཟོ་འདོན་བྱས་པའི་་གློག་བརྙན་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ