အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  June 15, 2013 3:45 AM
  တပတ္အတြင္း ျမန္မာ နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ေရာက္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း RCSS/SSA ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္ဆစ္ နဲ႔ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း (VOA) တို႔ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ား နဲ႔ Hollywood အႏုပညာရွင္မ်ားအေၾကာင္း သက္တန္႔ေရာင္သတင္လႊာ ...

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  Published June 15, 2013

  တပတ္အတြင္း ျမန္မာ နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ေရာက္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း RCSS/SSA ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္ဆစ္ နဲ႔ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း (VOA) တို႔ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ား နဲ႔ Hollywood အႏုပညာရွင္မ်ားအေၾကာင္း သက္တန္႔ေရာင္သတင္လႊာ ...