Người Mỹ gốc Châu Á trẻ tuổi thuộc thế hệ trà trân châu i
  X
  June 17, 2013 5:33 PM
  Người Mỹ gốc Châu Á lớn lên tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tại Nam California có một trải nghiệm khác hơn bậc cha chú của họ đến Mỹ cách đây từ 20 tới 30 năm. Giờ đây, người Mỹ gốc Châu Á lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm tự hào về một cội nguồn văn hóa độc đáo đã làm cho họ trở thành những người hợp thời trang ở Hoa Kỳ. Phóng sự sau đây nói về thành phần Mỹ gốc châu Á chung quanh thành phố Los Angeles.

  Người Mỹ gốc Châu Á trẻ tuổi thuộc thế hệ trà trân châu

  Published June 18, 2013

  Người Mỹ gốc Châu Á lớn lên tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tại Nam California có một trải nghiệm khác hơn bậc cha chú của họ đến Mỹ cách đây từ 20 tới 30 năm. Giờ đây, người Mỹ gốc Châu Á lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm tự hào về một cội nguồn văn hóa độc đáo đã làm cho họ trở thành những người hợp thời trang ở Hoa Kỳ. Phóng sự sau đây nói về thành phần Mỹ gốc châu Á chung quanh thành phố Los Angeles.