Luật sư Hải: 'VN bóp méo sự thật vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ'i
  X
  June 17, 2013 11:52 PM
  Luật sư: Nhà nước bóp méo sự thật vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ. Blogger Đinh Nhật Uy (anh ruột của sinh viên Đinh Nguyên Kha) bị bắt. Việt Nam nằm trong số 38 nước đạt chỉ tiêu về xoá đói. Tàu ngầm Trung Quốc hoàn tất khảo sát đáy Biển Ðông. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Luật sư Hải: 'VN bóp méo sự thật vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ'

  Published June 18, 2013

  Luật sư: Nhà nước bóp méo sự thật vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ. Blogger Đinh Nhật Uy (anh ruột của sinh viên Đinh Nguyên Kha) bị bắt. Việt Nam nằm trong số 38 nước đạt chỉ tiêu về xoá đói. Tàu ngầm Trung Quốc hoàn tất khảo sát đáy Biển Ðông. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo


  You May Like

  No records found for this widget:11074