စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံၿဖိဳးႏုိင္ေျခ အခြင့္အလန္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  June 21, 2013 6:02 PM
  .ျမန္မာႏုိင္ငံ တည္ရွိေနတဲ့အေနအထား၊ ရာသီဥတုနဲ႔ ေရရရွိႏုိ္င္မႈေတြဟာ တျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ေကာင္းမြန္ေပမဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းလြန္းတာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေနရတယ္လုိ႔ သုေတသနျပဳ ေလ့လာသူေတြက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အခြင့္အလန္း ႀကီးႀကီးမားမားရွိေနၿပီး မူ၀ါဒပိုင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းၾကပါတယ္။ အျပည့္အစံုကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက သတင္းေပးပို႔ထားပါ တယ္။

  စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံၿဖိဳးႏုိင္ေျခ အခြင့္အလန္း

  Published June 22, 2013

  .ျမန္မာႏုိင္ငံ တည္ရွိေနတဲ့အေနအထား၊ ရာသီဥတုနဲ႔ ေရရရွိႏုိ္င္မႈေတြဟာ တျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ေကာင္းမြန္ေပမဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းလြန္းတာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေနရတယ္လုိ႔ သုေတသနျပဳ ေလ့လာသူေတြက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အခြင့္အလန္း ႀကီးႀကီးမားမားရွိေနၿပီး မူ၀ါဒပိုင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းၾကပါတယ္။ အျပည့္အစံုကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက သတင္းေပးပို႔ထားပါ တယ္။