စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  June 21, 2013 10:41 PM
  ၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇြန္လ၂၂ရက္စေနေန ့ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္းမ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။

  စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္း

  Published June 22, 2013

  ၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇြန္လ၂၂ရက္စေနေန ့ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္းမ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။