စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းi
|| 0:00:00
...  
 
X
June 21, 2013 10:41 PM
၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇြန္လ၂၂ရက္စေနေန ့ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္းမ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။

စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္း

Published June 22, 2013

၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇြန္လ၂၂ရက္စေနေန ့ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္းမ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။