ေန ့စဥ္တီဗြီသတင္းလႊာ ၀၆-၂၂-၂၀၁၃i
|| 0:00:00
...  
 
X
June 21, 2013 10:20 PM
ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ တိုုင္းရင္းသားလူနည္းစုုေတြ နဲ႔ မြတ္စလင္ေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈရပ္တန္႔ဖိုု႔ ႏိုုဗလ္ၿငိမ္ခ်မ္းေရးဆုု႐ွင္ ၁၂ ဦးေတာင္းဆိုု၊ အ႐ွင္၀ီရသူရဲ႕ ပံုု နဲ႔ Time Magazine မွာေဖာ္ျပခ်က္အေပၚျပည္တြင္း မီဒီယာေတြရဲ႕ တုုန္႔ျပန္ခ်က္ .... စသည္။

ေန ့စဥ္တီဗြီသတင္းလႊာ ၀၆-၂၂-၂၀၁၃

Published June 22, 2013

ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ တိုုင္းရင္းသားလူနည္းစုုေတြ နဲ႔ မြတ္စလင္ေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈရပ္တန္႔ဖိုု႔ ႏိုုဗလ္ၿငိမ္ခ်မ္းေရးဆုု႐ွင္ ၁၂ ဦးေတာင္းဆိုု၊ အ႐ွင္၀ီရသူရဲ႕ ပံုု နဲ႔ Time Magazine မွာေဖာ္ျပခ်က္အေပၚျပည္တြင္း မီဒီယာေတြရဲ႕ တုုန္႔ျပန္ခ်က္ .... စသည္။