ေန ့စဥ္တီဗြီသတင္းလႊာ ၀၆-၂၂-၂၀၁၃i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  June 21, 2013 10:20 PM
  ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ တိုုင္းရင္းသားလူနည္းစုုေတြ နဲ႔ မြတ္စလင္ေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈရပ္တန္႔ဖိုု႔ ႏိုုဗလ္ၿငိမ္ခ်မ္းေရးဆုု႐ွင္ ၁၂ ဦးေတာင္းဆိုု၊ အ႐ွင္၀ီရသူရဲ႕ ပံုု နဲ႔ Time Magazine မွာေဖာ္ျပခ်က္အေပၚျပည္တြင္း မီဒီယာေတြရဲ႕ တုုန္႔ျပန္ခ်က္ .... စသည္။

  ေန ့စဥ္တီဗြီသတင္းလႊာ ၀၆-၂၂-၂၀၁၃

  Published June 22, 2013

  ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ တိုုင္းရင္းသားလူနည္းစုုေတြ နဲ႔ မြတ္စလင္ေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈရပ္တန္႔ဖိုု႔ ႏိုုဗလ္ၿငိမ္ခ်မ္းေရးဆုု႐ွင္ ၁၂ ဦးေတာင္းဆိုု၊ အ႐ွင္၀ီရသူရဲ႕ ပံုု နဲ႔ Time Magazine မွာေဖာ္ျပခ်က္အေပၚျပည္တြင္း မီဒီယာေတြရဲ႕ တုုန္႔ျပန္ခ်က္ .... စသည္။