ຄວາມຮຸນແຮງ ໃນພາກໃຕ້ຂອງໄທi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  June 26, 2013 3:35 PM
  ໃນສາມຈັງຫວັດໃຕ້ສຸດຂອງໄທ ການ​ກະບົ​ດຂອງ ​ພວກກຸ່ມ​ນັບຖື​ສາສະໜາ ອິສລາມ ໄດ້ເຂັ່ນຂ້າຜູ້ ຄົນໄປ ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2004 ເປັນຕົ້ນມາ. ມາບັດນີ້ ລັດຖະບານກໍາລັງ ທໍາການເຈລະຈາສັນຕິ ພາບຕໍ່​ເນື່ອງກັນຫຼາຍບັ້ນ ກັບບັນດາຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມນຶ່ງ​ໃນ​ຫລາຍໆ​ກຸ່ມກະບົດ ຊຶ່ງນັບວ່າເປັນເທື່ອທໍາອິດໃນ ຂໍ້ຂັດແຍ້ງກັນ ທີ່​ມີ ມາໄດ້ເກົ້າປີ.

  ຄວາມຮຸນແຮງ ໃນພາກໃຕ້ຂອງໄທ

  Published June 26, 2013

  ໃນສາມຈັງຫວັດໃຕ້ສຸດຂອງໄທ ການ​ກະບົ​ດຂອງ ​ພວກກຸ່ມ​ນັບຖື​ສາສະໜາ ອິສລາມ ໄດ້ເຂັ່ນຂ້າຜູ້ ຄົນໄປ ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2004 ເປັນຕົ້ນມາ. ມາບັດນີ້ ລັດຖະບານກໍາລັງ ທໍາການເຈລະຈາສັນຕິ ພາບຕໍ່​ເນື່ອງກັນຫຼາຍບັ້ນ ກັບບັນດາຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມນຶ່ງ​ໃນ​ຫລາຍໆ​ກຸ່ມກະບົດ ຊຶ່ງນັບວ່າເປັນເທື່ອທໍາອິດໃນ ຂໍ້ຂັດແຍ້ງກັນ ທີ່​ມີ ມາໄດ້ເກົ້າປີ.