စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းမ်ားi
|| 0:00:00
...  
 
X
July 05, 2013 9:16 PM
၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ဇူလိုုင္လ ၆ ရက္ စေနေန႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာသတင္းမ်ား ကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းမ်ား

Published July 06, 2013

၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ဇူလိုုင္လ ၆ ရက္ စေနေန႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာသတင္းမ်ား ကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။