ေန ့စဥ္တီဗီြသတင္းလႊာ ၀၇-၀၆-၂၀၁၃i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  July 05, 2013 9:34 PM
  Ooredoo တယ္လီဖုန္းကုမၸဏီရဲ႕ ျမန္မာ ႏိုုင္ငံအတြင္း ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၅၀၀ ရင္းႏွီး ျမဳတ္ႏွံမယ့္အစီအစဥ္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ၊ပံုႏွိပ္ နဲ႔ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီနဲ႔ ျမန္မာ့ဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ယက္ တုိ႔ရဲ႕ သေဘာထား၊ ႏိုုင္ငံတကာသတင္းမ်ား ႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား ...

  ေန ့စဥ္တီဗီြသတင္းလႊာ ၀၇-၀၆-၂၀၁၃

  Published July 06, 2013

  Ooredoo တယ္လီဖုန္းကုမၸဏီရဲ႕ ျမန္မာ ႏိုုင္ငံအတြင္း ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၅၀၀ ရင္းႏွီး ျမဳတ္ႏွံမယ့္အစီအစဥ္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ၊ပံုႏွိပ္ နဲ႔ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီနဲ႔ ျမန္မာ့ဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ယက္ တုိ႔ရဲ႕ သေဘာထား၊ ႏိုုင္ငံတကာသတင္းမ်ား ႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား ...