ေဂ်ရုုဆလင္ ဂ်ဳးငရဲခန္း ျပတိုုက္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  July 12, 2013 6:52 PM
  t

  ေဂ်ရုုဆလင္ ဂ်ဳးငရဲခန္း ျပတိုုက္

  Published July 13, 2013

  t