ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ VOA ေလ့လာေရးခရီးi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  July 12, 2013 9:35 PM
  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Indiana ျပည္နယ္၊ Indianapolis ၿမိဳ႕ ျမန္မာ အေမရိကန္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ပညာေရးဌာန အစီအစဥ္အရ ေႏြရာသီသင္တန္း တက္ေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြဟာ ဒီမိုကေရစီေလ့အက်င့္နဲ႔ အစိုးရဌာနေတြရဲ႕ လုပ္ငန္း သေဘာေတြကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေစဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေလးရက္တာ လာေရာက္ေလ့လာေနၾကခ်ိန္ အတြင္း VOA အေမရိကန္အသံ အသံလႊင့္ဌာနခ်ဳပ္ကိုလည္း ဒီကေန႔လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကတဲ့ ၀ါရွင္တန္ေလ့လာေရးခရီးအေၾကာင္းကို မခင္ျဖဴေထြးက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

  ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ VOA ေလ့လာေရးခရီး

  Published July 13, 2013

  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Indiana ျပည္နယ္၊ Indianapolis ၿမိဳ႕ ျမန္မာ အေမရိကန္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ပညာေရးဌာန အစီအစဥ္အရ ေႏြရာသီသင္တန္း တက္ေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြဟာ ဒီမိုကေရစီေလ့အက်င့္နဲ႔ အစိုးရဌာနေတြရဲ႕ လုပ္ငန္း သေဘာေတြကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေစဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေလးရက္တာ လာေရာက္ေလ့လာေနၾကခ်ိန္ အတြင္း VOA အေမရိကန္အသံ အသံလႊင့္ဌာနခ်ဳပ္ကိုလည္း ဒီကေန႔လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကတဲ့ ၀ါရွင္တန္ေလ့လာေရးခရီးအေၾကာင္းကို မခင္ျဖဴေထြးက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။