စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းမ်ားi
|| 0:00:00
...  
 
X
July 12, 2013 9:58 PM
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွာ မဟုတ္ဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ အဖဲြ႔အစည္းတခု ျဖစ္လာေတာ့မယ္အေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အာစီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ယူေရးအတြက္ အစပ်ဳိးေျခလွမ္း ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္း၊ ၈ ေလးလံုး လူထုလႈပ္ရွားမႈ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္လိုုအပ္ေနတဲ့အေျကာင္း စတာေတြကိုု တင္ဆက္ထားပါတယ္။

စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းမ်ား

Published July 13, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွာ မဟုတ္ဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ အဖဲြ႔အစည္းတခု ျဖစ္လာေတာ့မယ္အေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အာစီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ယူေရးအတြက္ အစပ်ဳိးေျခလွမ္း ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္း၊ ၈ ေလးလံုး လူထုလႈပ္ရွားမႈ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္လိုုအပ္ေနတဲ့အေျကာင္း စတာေတြကိုု တင္ဆက္ထားပါတယ္။