Dân biểu Châu Âu lên tiếng về nhân quyền Việt Nami
  X
  July 16, 2013 12:24 AM
  Dân biểu Châu Âu lên tiếng về nhân quyền Việt Nam. Philippines đề cao cảnh giác với Trung Quốc ở Biển Đông. Miến Điện phải đương đầu với vấn đề Biển Đông khi làm Chủ tịch ASEAN 2014. Singapore và Mỹ tổ chức tập trận hải quân ở Biển Ðông. Du khách Việt Nam bị kẹt vì đất lở ở Trung Quốc. VN lo ngại hoạt động phòng chống HIV gặp khó khăn về tài chính. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Dân biểu Châu Âu lên tiếng về nhân quyền Việt Nam

  Published July 16, 2013

  Dân biểu Châu Âu lên tiếng về nhân quyền Việt Nam. Philippines đề cao cảnh giác với Trung Quốc ở Biển Đông. Miến Điện phải đương đầu với vấn đề Biển Đông khi làm Chủ tịch ASEAN 2014. Singapore và Mỹ tổ chức tập trận hải quân ở Biển Ðông. Du khách Việt Nam bị kẹt vì đất lở ở Trung Quốc. VN lo ngại hoạt động phòng chống HIV gặp khó khăn về tài chính. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo


  You May Like

  No records found for this widget:11074