Quan hệ Mỹ-Á và chuyến đi Mỹ của Chủ tịch nước Việt Nami
  X
  July 26, 2013 10:08 PM
  Cam kết ngày càng sâu đậm của nước Mỹ đối với vùng châu Á Thái Bình Dương sẽ nổi bật trong tuần này, khi Tổng thống Barack Obama tiếp Chủ tịch nước Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc. Cuộc gặp gỡ diễn ra 40 năm sau khi Hoa Kỳ kết thúc can dự quân sự trong chiến tranh Việt Nam, và vào thời điểm quan hệ an ninh và thương mại ngày càng tăng giữa Washington và Hà Nội.

  Quan hệ Mỹ-Á và chuyến đi Mỹ của Chủ tịch nước Việt Nam

  Published July 27, 2013

  Cam kết ngày càng sâu đậm của nước Mỹ đối với vùng châu Á Thái Bình Dương sẽ nổi bật trong tuần này, khi Tổng thống Barack Obama tiếp Chủ tịch nước Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc. Cuộc gặp gỡ diễn ra 40 năm sau khi Hoa Kỳ kết thúc can dự quân sự trong chiến tranh Việt Nam, và vào thời điểm quan hệ an ninh và thương mại ngày càng tăng giữa Washington và Hà Nội.