ئێمه‌ و سیاسه‌ت - 13 ی هه‌شتi
X
August 14, 2013 4:48 PM
ئێمه‌ و سیاسه‌ت - 13 ی هه‌شت

ئێمه‌ و سیاسه‌ت - 13 ی هه‌شت

Published August 14, 2013

ئێمه‌ و سیاسه‌ت - 13 ی هه‌شت