အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  August 16, 2013 10:20 PM
  တပတ္အတြင္း ျမန္မာ နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား မယ္စၾကဝဠာ အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးဆိုင္ရာကို လက္ရွိ မယ္စၾကဝဠာအလွပိုင္ရွင္ Ms. Olivia Culpo နဲ႔ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း၊ ႏိုင္ငံတကာက ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူေတြ နဲ႔ အႏုုပညာ႐ွင္ေတြ အေၾကာင္း စီစဥ္တင္ဆက္ေပးထားတဲ့ သက္တန္႔ေရာင္ သတင္းလႊာ ....

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  Published August 17, 2013

  တပတ္အတြင္း ျမန္မာ နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား မယ္စၾကဝဠာ အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးဆိုင္ရာကို လက္ရွိ မယ္စၾကဝဠာအလွပိုင္ရွင္ Ms. Olivia Culpo နဲ႔ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း၊ ႏိုင္ငံတကာက ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူေတြ နဲ႔ အႏုုပညာ႐ွင္ေတြ အေၾကာင္း စီစဥ္တင္ဆက္ေပးထားတဲ့ သက္တန္႔ေရာင္ သတင္းလႊာ ....