ေမွးမိွန္လာေသာ အာရတ္ေႏြဦးလႈပ္ရွားမႈi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  August 30, 2013 4:43 PM
  အာရပ္ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး စတင္လာခဲ့တာ (၂) ႏွစ္ခြဲၾကာလာတဲ့ ခုခ်ိန္ထိ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း အာရပ္ေဒသကို ၾကည့္ရင္ ေသြးထြက္သံယုိ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲေတြအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံ သြားေတာ့မွာလားဆိုတဲ့ စုိးရိမ္ မႈေတြ ျမင့္တက္လာေနပါတယ္။ အဲဒီေဒသက အစိုးရ ေျပာင္းလဲေရး လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ဘယ္အရာေတြက မွားယြင္းခဲ့ တာပါလဲ ၊ သူတို႔ အခု သြားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကေရာ အာရပ္ကမၻာရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ဘယ္လိုျဖစ္လာမွာလဲ- ဆိုတဲ့အေၾကာင္း VOA သတင္းေထာက္ Meredith Buel က သတင္းေပးပို့ထားပါတယ္။ ကိုဥာဏ္၀င္းေအာင္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  ေမွးမိွန္လာေသာ အာရတ္ေႏြဦးလႈပ္ရွားမႈ

  Published August 30, 2013

  အာရပ္ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး စတင္လာခဲ့တာ (၂) ႏွစ္ခြဲၾကာလာတဲ့ ခုခ်ိန္ထိ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း အာရပ္ေဒသကို ၾကည့္ရင္ ေသြးထြက္သံယုိ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲေတြအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံ သြားေတာ့မွာလားဆိုတဲ့ စုိးရိမ္ မႈေတြ ျမင့္တက္လာေနပါတယ္။ အဲဒီေဒသက အစိုးရ ေျပာင္းလဲေရး လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ဘယ္အရာေတြက မွားယြင္းခဲ့ တာပါလဲ ၊ သူတို႔ အခု သြားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကေရာ အာရပ္ကမၻာရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ဘယ္လိုျဖစ္လာမွာလဲ- ဆိုတဲ့အေၾကာင္း VOA သတင္းေထာက္ Meredith Buel က သတင္းေပးပို့ထားပါတယ္။ ကိုဥာဏ္၀င္းေအာင္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။