အီဂ်စ္ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ အႏုုပညာi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  August 30, 2013 11:34 PM
  ႏိုင္ငံေရး အုံၾကြမႈေတြနဲ႔ မတည္မၿငိ္မ္ျဖစ္ေနတဲ့ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္းျမစ္ထဲက ကၽြန္းေလးတခုေပၚမွာ ေနထိုင္သူ အႏုပညာရွင္ Mohamed Abla ဟာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံေရးကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သံုးသပ္ေျပာဆုိလာခဲ့သူ တေယာက္ပါ။ မၾကာေသးခင္ ႏွစ္ေတြကစလို႔ ႏိုင္ငံေရးက သူ႔ရဲ႕ အႏုပညာေတြ ေျပာင္းလဲ ပစ္လိုက္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ကေန Heather Murdock သတင္းေပးပို႔ထားတာကို မခင္ျဖဴေထြးက ျပန္ ေျပာျပေပးပါလိမ့္မယ္။

  အီဂ်စ္ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ အႏုုပညာ

  Published August 31, 2013

  ႏိုင္ငံေရး အုံၾကြမႈေတြနဲ႔ မတည္မၿငိ္မ္ျဖစ္ေနတဲ့ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္းျမစ္ထဲက ကၽြန္းေလးတခုေပၚမွာ ေနထိုင္သူ အႏုပညာရွင္ Mohamed Abla ဟာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံေရးကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သံုးသပ္ေျပာဆုိလာခဲ့သူ တေယာက္ပါ။ မၾကာေသးခင္ ႏွစ္ေတြကစလို႔ ႏိုင္ငံေရးက သူ႔ရဲ႕ အႏုပညာေတြ ေျပာင္းလဲ ပစ္လိုက္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ကေန Heather Murdock သတင္းေပးပို႔ထားတာကို မခင္ျဖဴေထြးက ျပန္ ေျပာျပေပးပါလိမ့္မယ္။