Տեսախաղերը բարելավում են մարդու ուղեղի աշխատանքը i
X
September 06, 2013 8:29 PM
Նոր ուսումնասիրությաունը փաստում է, որ տեսախաղերը մեծապես նպաստում են մարդու ուղեղի աշխատանքի զարգացմանը։

Տեսախաղերը բարելավում են մարդու ուղեղի աշխատանքը

Published September 07, 2013

Նոր ուսումնասիրությաունը փաստում է, որ տեսախաղերը մեծապես նպաստում են մարդու ուղեղի աշխատանքի զարգացմանը։