Multimedia

  Տեսախաղերը բարելավում են մարդու ուղեղի աշխատանքը i
  X
  September 06, 2013 8:29 PM
  Նոր ուսումնասիրությաունը փաստում է, որ տեսախաղերը մեծապես նպաստում են մարդու ուղեղի աշխատանքի զարգացմանը։

  Տեսախաղերը բարելավում են մարդու ուղեղի աշխատանքը

  Published September 07, 2013

  Նոր ուսումնասիրությաունը փաստում է, որ տեսախաղերը մեծապես նպաստում են մարդու ուղեղի աշխատանքի զարգացմանը։