ထိုင္းစီးပြားေရး ၀ယ္လုိအားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  September 10, 2013 8:20 PM
  ထုိင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္း ၀ယ္ယူစားသံုးမႈ က်လာေနတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္မယ့္ အေျခအေနမွာ ရွိေနပါတယ္။ ထိုင္းမိသားစုေတြဟာ အေၾကြးေတြ တင္ေနၿပီး ၀င္ေငြကလည္း အကန္႔အသတ္နဲ႔ ရွိေနတာေၾကာင့္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲမႈကေတာ့ ေရွ႕ဆက္ ေလ်ာ့ေနဦးမယ္လု႔ိလည္း ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ ထိုင္းစီးပြားေရး အလားအလာေတြကိုေတာ့ မသိဂၤ ီထိုက္က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

  ထိုင္းစီးပြားေရး ၀ယ္လုိအား

  Published September 11, 2013

  ထုိင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္း ၀ယ္ယူစားသံုးမႈ က်လာေနတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္မယ့္ အေျခအေနမွာ ရွိေနပါတယ္။ ထိုင္းမိသားစုေတြဟာ အေၾကြးေတြ တင္ေနၿပီး ၀င္ေငြကလည္း အကန္႔အသတ္နဲ႔ ရွိေနတာေၾကာင့္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲမႈကေတာ့ ေရွ႕ဆက္ ေလ်ာ့ေနဦးမယ္လု႔ိလည္း ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ ထိုင္းစီးပြားေရး အလားအလာေတြကိုေတာ့ မသိဂၤ ီထိုက္က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။