ေန႔စဥ္တီဗီြသတင္းလႊာ (၀၉-၁၁-၂၀၁၃)i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  September 10, 2013 9:40 PM
  အေမရိကန္ အေျခစိုက္ ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ႔ Duane Morris LLP ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွာ ရံုးခြဲဖြင့္၊ NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ဥေရာပ ခရီးစဥ္ စတင္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိၿပီလားဆိုတဲ႔ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ နဲ႔ အတူ ထိပ္တန္းေရာက္ ဆီးရီးယား အေရး စသည္ ...

  ေန႔စဥ္တီဗီြသတင္းလႊာ (၀၉-၁၁-၂၀၁၃)

  Published September 11, 2013

  အေမရိကန္ အေျခစိုက္ ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ႔ Duane Morris LLP ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွာ ရံုးခြဲဖြင့္၊ NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ဥေရာပ ခရီးစဥ္ စတင္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိၿပီလားဆိုတဲ႔ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ နဲ႔ အတူ ထိပ္တန္းေရာက္ ဆီးရီးယား အေရး စသည္ ...