ពេល​ទទួល​ការយាង​និវត្ត​នៃ​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ​ លោក​ហ៊ុន សែន ​និង​លោក​សម រង្ស៊ី​អត់​និយាយ​គ្នាi
  X
  September 11, 2013 10:12 PM
  ពេល​ទទួល​ការយាង​និវត្ត​នៃ​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ​ លោក​ហ៊ុន សែន ​និង​លោក​សម រង្ស៊ី​អត់​និយាយ​គ្នា​ ដំណើរ​យាងនិវត្តន៍​របស់​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ ​និង​សម្តេច​ម៉ែ​បាន​កើត​មាន​ឡើង​ក្នុង​​ពេល​ដែល​វិបត្តិ​​នយោ​បាយ​បាន​កើត​ឡើង​ក្រោយ​ការ​បោះឆ្នោត​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​ដោះ​ស្រាយ​នៅ​ឡើយ​ទេ។​ មេដឹក​នាំ​សំខាន់ៗ​​ខាង​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដែល​រួម​មាន​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ហ៊ុន សែន​ លោក​​ហេង សំរិន​ ប្រធាន​រដ្ឋសភា។ ​ចំណែក​ឯ​ខាង​គណបក្ស​ប្រឆាំង​រួមមាន​លោក​កឹម សុខា​ និង​លោក​សម រង្ស៊ី​ព្រម​ទាំង​សមាជិក​សភា​ជាប់​ឆ្នោត​ចំនួន​ជាង​១០​នាក់​ផ្សេង​ទៀត​បាន​ទៅ​ទទួល​ស្វាគមន៍​ដំណើរ​យាងនិវត្តន៍​មក​កាន់​មាតុ​ប្រទេស​វិញ​របស់​ព្រះមហា​ក្សត្រ​និង​សម្តេច​ម៉ែ។ ហេង រស្មីុ​រាយ​ការណ៍ពីភ្នំពេញ៕

  ពេល​ទទួល​ការយាង​និវត្ត​នៃ​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ​ លោក​ហ៊ុន សែន ​និង​លោក​សម រង្ស៊ី​អត់​និយាយ​គ្នា

  Published September 12, 2013

  ពេល​ទទួល​ការយាង​និវត្ត​នៃ​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ​ លោក​ហ៊ុន សែន ​និង​លោក​សម រង្ស៊ី​អត់​និយាយ​គ្នា​ ដំណើរ​យាងនិវត្តន៍​របស់​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ ​និង​សម្តេច​ម៉ែ​បាន​កើត​មាន​ឡើង​ក្នុង​​ពេល​ដែល​វិបត្តិ​​នយោ​បាយ​បាន​កើត​ឡើង​ក្រោយ​ការ​បោះឆ្នោត​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​ដោះ​ស្រាយ​នៅ​ឡើយ​ទេ។​ មេដឹក​នាំ​សំខាន់ៗ​​ខាង​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដែល​រួម​មាន​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ហ៊ុន សែន​ លោក​​ហេង សំរិន​ ប្រធាន​រដ្ឋសភា។ ​ចំណែក​ឯ​ខាង​គណបក្ស​ប្រឆាំង​រួមមាន​លោក​កឹម សុខា​ និង​លោក​សម រង្ស៊ី​ព្រម​ទាំង​សមាជិក​សភា​ជាប់​ឆ្នោត​ចំនួន​ជាង​១០​នាក់​ផ្សេង​ទៀត​បាន​ទៅ​ទទួល​ស្វាគមន៍​ដំណើរ​យាងនិវត្តន៍​មក​កាន់​មាតុ​ប្រទេស​វិញ​របស់​ព្រះមហា​ក្សត្រ​និង​សម្តេច​ម៉ែ។ ហេង រស្មីុ​រាយ​ការណ៍ពីភ្នំពេញ៕


  You May Like

  No records found for this widget:10040