Gia đình kêu cứu về bản án 15 năm tù của nhà hoạt động ở Phú Yêni
  X
  September 13, 2013 10:37 PM
  Gia đình kêu cứu về bản án 15 năm tù của nhà hoạt động Ngô Hào ở Phú Yên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật sang Việt Nam bàn về an ninh hàng hải. Trung Quốc yêu cầu Mỹ chớ can thiệp vào tranh chấp Biển Đông. Hải quân Trung Quốc được lệnh gia tốc cải tiến giữa tranh chấp Biển Đông. Việt Nam: 8 lãnh đạo công ty công ích bị sa thải vì tham nhũng. Chuyên viên Mỹ gợi ý với chính phủ về quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Philippines tìm sự ủng hộ của quốc tế trong tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Gia đình kêu cứu về bản án 15 năm tù của nhà hoạt động ở Phú Yên

  Published September 14, 2013

  Gia đình kêu cứu về bản án 15 năm tù của nhà hoạt động Ngô Hào ở Phú Yên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật sang Việt Nam bàn về an ninh hàng hải. Trung Quốc yêu cầu Mỹ chớ can thiệp vào tranh chấp Biển Đông. Hải quân Trung Quốc được lệnh gia tốc cải tiến giữa tranh chấp Biển Đông. Việt Nam: 8 lãnh đạo công ty công ích bị sa thải vì tham nhũng. Chuyên viên Mỹ gợi ý với chính phủ về quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Philippines tìm sự ủng hộ của quốc tế trong tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo