Luật chống người đồng tính của Nga bị phản đối i
  X
  September 17, 2013 11:11 PM
  Hôn nhân đồng tính đang ngày càng được hợp pháp hóa tại nhiều nơi ở châu Âu, và những cuộc diễu hành của giới đồng tính là những sự kiện lớn ở thủ đô các nước ở đây. Còn giới đồng tính ở Nga thì sao? Thông tin viên đài chúng tôi sẽ đưa bạn đến đây để tìm hiểu.

  Luật chống người đồng tính của Nga bị phản đối

  Published September 18, 2013

  Hôn nhân đồng tính đang ngày càng được hợp pháp hóa tại nhiều nơi ở châu Âu, và những cuộc diễu hành của giới đồng tính là những sự kiện lớn ở thủ đô các nước ở đây. Còn giới đồng tính ở Nga thì sao? Thông tin viên đài chúng tôi sẽ đưa bạn đến đây để tìm hiểu.