លោក​សម រង្ស៊ី​ហៅ​រដ្ឋាភិបាលថ្មី​ថា ​ប្រាសចាក​រដ្ឋធម្មនុញ្ញi
  X
  September 25, 2013 6:27 PM
  រយៈពេល​មួយ​ថ្ងៃ​ក្រោយ​ពី​រដ្ឋ​សភា​បាន​បោះ​ឆ្នោត​ជា​កញ្ចប់​​តែងតាំង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​សភា​ និង​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ពេល​តែមួយ​ ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​បាន​ប្រកាស​មិន​ទទួល​ស្គាល់​រដ្ឋាភិបាល​និង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋសភា​ដែល​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​ទេ ​ដោយ​លោក​បាន​ចាត់​ទុក​ថា ​ជា​រដ្ឋ​ប្រហារ​រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ​និង​បាន​លួច​ប្លន់​ឆន្ទៈ​ប្រជា​រាស្ត្រ។ លោកហេង រស្មី​នៃវីអូអេ​រាយការណ៍​ពីរាជធានី​ភ្នំពេញ៕

  លោក​សម រង្ស៊ី​ហៅ​រដ្ឋាភិបាលថ្មី​ថា ​ប្រាសចាក​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

  Published September 26, 2013

  រយៈពេល​មួយ​ថ្ងៃ​ក្រោយ​ពី​រដ្ឋ​សភា​បាន​បោះ​ឆ្នោត​ជា​កញ្ចប់​​តែងតាំង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​សភា​ និង​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ពេល​តែមួយ​ ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​បាន​ប្រកាស​មិន​ទទួល​ស្គាល់​រដ្ឋាភិបាល​និង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋសភា​ដែល​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​ទេ ​ដោយ​លោក​បាន​ចាត់​ទុក​ថា ​ជា​រដ្ឋ​ប្រហារ​រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ​និង​បាន​លួច​ប្លន់​ឆន្ទៈ​ប្រជា​រាស្ត្រ។ លោកហេង រស្មី​នៃវីអូអេ​រាយការណ៍​ពីរាជធានី​ភ្នំពេញ៕


  You May Like

  No records found for this widget:10040