រដ្ឋាភិបាល​ស.រ.អា.​បិទ​ដោយគ្មាន​សញ្ញា​មាន​ដំណោះស្រាយ​ទេi
  X
  October 03, 2013 8:06 PM
  ការ​បិទ​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​មិន​បង្ហាញ​សញ្ញា​នៃ​ការ​ដោះ​ស្រាយ​​មួយ​​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ​ទេ។​ Zlataca Hoke​ នៃ​វីអូអេ​ រាយការណ៍​ពិស្តារ​ពី​ក្រុង​ វ៉ាស៊ីនតោន។​ លោក​ កែរ​​ យ៉ាន​​​ ជូន​សេចក្តី​ប្រែ​សម្រួល៕

  រដ្ឋាភិបាល​ស.រ.អា.​បិទ​ដោយគ្មាន​សញ្ញា​មាន​ដំណោះស្រាយ​ទេ

  Published October 04, 2013

  ការ​បិទ​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​មិន​បង្ហាញ​សញ្ញា​នៃ​ការ​ដោះ​ស្រាយ​​មួយ​​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ​ទេ។​ Zlataca Hoke​ នៃ​វីអូអេ​ រាយការណ៍​ពិស្តារ​ពី​ក្រុង​ វ៉ាស៊ីនតោន។​ លោក​ កែរ​​ យ៉ាន​​​ ជូន​សេចក្តី​ប្រែ​សម្រួល៕