ឃាតករសិប្បនិម្មិត​​គ្មាន​​​ផែនការ​​ប្តឹង​ទារ​សំណង​​ជំងឺចិត្តទេi
  X
  October 04, 2013 12:53 AM
  លោកប៊ន​ សំណាង​និង​លោក​សុខ​ សំអឿន​ ដែលរួចខ្លួន​ពីការចោទ​ប្រកាន់ថា ​បាន​សម្លាប់​លោក​ជា​វិជ្ជា​ប្រធាន​សហជីព​កម្មករ​ដ៏ល្បី​នោះ​ មិនទាន់​មាន​សេចក្តី​ក្លាហាន​រកយុត្តិធម៌​ ដោយ​ការ​ប្តឹងទារ​សំណង​ពី​មន្ត្រី​ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនជាប់​ពន្ធការគារ​ច្រើនឆ្នាំនោះ​ទេ។ មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ឃាតករ​សិប្បនិម្មិត​ទាំងពី​បាន​អរគុណ​មន្ត្រីរដ្ឋាភិ​បាល​និង​មន្ត្រី​សិទ្ធិ​មនុស្ស។​ លោក​សុខ ខេមរា និង​លោក​សាយ មុន្នី​រាយការណ៍៕

  ឃាតករសិប្បនិម្មិត​​គ្មាន​​​ផែនការ​​ប្តឹង​ទារ​សំណង​​ជំងឺចិត្តទេ

  Published October 04, 2013

  លោកប៊ន​ សំណាង​និង​លោក​សុខ​ សំអឿន​ ដែលរួចខ្លួន​ពីការចោទ​ប្រកាន់ថា ​បាន​សម្លាប់​លោក​ជា​វិជ្ជា​ប្រធាន​សហជីព​កម្មករ​ដ៏ល្បី​នោះ​ មិនទាន់​មាន​សេចក្តី​ក្លាហាន​រកយុត្តិធម៌​ ដោយ​ការ​ប្តឹងទារ​សំណង​ពី​មន្ត្រី​ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនជាប់​ពន្ធការគារ​ច្រើនឆ្នាំនោះ​ទេ។ មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ឃាតករ​សិប្បនិម្មិត​ទាំងពី​បាន​អរគុណ​មន្ត្រីរដ្ឋាភិ​បាល​និង​មន្ត្រី​សិទ្ធិ​មនុស្ស។​ លោក​សុខ ខេមរា និង​លោក​សាយ មុន្នី​រាយការណ៍៕


  You May Like

  No records found for this widget:10040