၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  October 04, 2013 9:18 PM
  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းခ်ိန္မွာ အစိုးရ ၀န္ထမ္း ရွစ္သိန္းေလာက္ အလုပ္ရပ္ဆုိင္းခံရတဲ့အတြက္၊ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ အနီး၀န္းက်င္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္မလုပ္ရေတာ့ပါဘူး။ လစာအျပည့္မရရင္ အိမ္လခ အပါအ၀င္၊ ေပးဆပ္ရမယ့္ ေငြေတြနဲပတ္သက္လို႔ ဘယ္လို ေျဖရွင္းမလဲဆုိၿပီး စိုးရိမ္မႈေတြလည္း ၀န္ထမ္းေတြအၾကားမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလို ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စိုးရိမ္မႈနဲ႔ အၾကပ္အတည္းကို စာနာသူေတြလည္း ရွိတဲ့အေၾကာင္း ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ Arash Arabasadi သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။ ကိုသိန္းထုိက္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား

  Published October 05, 2013

  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းခ်ိန္မွာ အစိုးရ ၀န္ထမ္း ရွစ္သိန္းေလာက္ အလုပ္ရပ္ဆုိင္းခံရတဲ့အတြက္၊ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ အနီး၀န္းက်င္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္မလုပ္ရေတာ့ပါဘူး။ လစာအျပည့္မရရင္ အိမ္လခ အပါအ၀င္၊ ေပးဆပ္ရမယ့္ ေငြေတြနဲပတ္သက္လို႔ ဘယ္လို ေျဖရွင္းမလဲဆုိၿပီး စိုးရိမ္မႈေတြလည္း ၀န္ထမ္းေတြအၾကားမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလို ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စိုးရိမ္မႈနဲ႔ အၾကပ္အတည္းကို စာနာသူေတြလည္း ရွိတဲ့အေၾကာင္း ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ Arash Arabasadi သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။ ကိုသိန္းထုိက္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။