စေနေန႔ ျမန္မာ တီဗြီသတင္းမ်ားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  October 04, 2013 9:27 PM
  ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေသြးထြက္သံယို ပဠိပကၡေတြ ၿငိမ္သက္ သြားေပမယ့္ ေဒသခံေတြ အၾကား စိုးရိမ္မႈေတြရွိေနတဲ့ သတင္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ ကေလး စစ္သား အသုံးျပဳမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက စစ္ေရးအကူအညီ ဆုိင္းငံ႔မယ္ဆုိတဲ့သတင္းနဲ႔ Ford ကားကုမၼဏီအေရာင္းျပခန္း ျမန္မာနုိင္ငံမွာ တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

  စေနေန႔ ျမန္မာ တီဗြီသတင္းမ်ား

  Published October 05, 2013

  ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေသြးထြက္သံယို ပဠိပကၡေတြ ၿငိမ္သက္ သြားေပမယ့္ ေဒသခံေတြ အၾကား စိုးရိမ္မႈေတြရွိေနတဲ့ သတင္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ ကေလး စစ္သား အသုံးျပဳမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက စစ္ေရးအကူအညီ ဆုိင္းငံ႔မယ္ဆုိတဲ့သတင္းနဲ႔ Ford ကားကုမၼဏီအေရာင္းျပခန္း ျမန္မာနုိင္ငံမွာ တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။