Sejlor: Izbeći finansijski kolapsi
X
October 04, 2013 9:56 PM
Predsednik Ekonomskog saveta SAD-Srbija, Džon Sejlor, osvrnuo se u razgovoru sa Brankom Mikašinovićem na trenutne i moguće dugoročne ekonomske i političke posledice zatvaranja američke vlade .

Sejlor: Izbeći finansijski kolaps

Published October 04, 2013

Predsednik Ekonomskog saveta SAD-Srbija, Džon Sejlor, osvrnuo se u razgovoru sa Brankom Mikašinovićem na trenutne i moguće dugoročne ekonomske i političke posledice zatvaranja američke vlade .