Sejlor: Izbeći finansijski kolapsi
  X
  October 04, 2013 9:56 PM
  Predsednik Ekonomskog saveta SAD-Srbija, Džon Sejlor, osvrnuo se u razgovoru sa Brankom Mikašinovićem na trenutne i moguće dugoročne ekonomske i političke posledice zatvaranja američke vlade .

  Sejlor: Izbeći finansijski kolaps

  Published October 04, 2013

  Predsednik Ekonomskog saveta SAD-Srbija, Džon Sejlor, osvrnuo se u razgovoru sa Brankom Mikašinovićem na trenutne i moguće dugoročne ekonomske i političke posledice zatvaranja američke vlade .