རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།i
|| 0:00:00
...  
 
X
October 25, 2013 3:12 PM
འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་གསལ་བོར་བསྟན་པ་དང་།

རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།

Published October 25, 2013

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་གསལ་བོར་བསྟན་པ་དང་།