རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  October 25, 2013 3:12 PM
  འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་གསལ་བོར་བསྟན་པ་དང་།

  རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།

  Published October 25, 2013

  འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་གསལ་བོར་བསྟན་པ་དང་།