Báo Úc: Mỹ cũng do thám các nước châu Ái
  X
  October 31, 2013 1:35 AM
  Báo The Sydney Morning Herald ở Australia hôm thứ Ba loan tin rằng một bản đồ tối mật bị cựu nhân viên an ninh Edward Snowden rò rỉ cho thấy 90 cơ sở do thám của Mỹ đặt tại đại sứ quán và lãnh sự quán của mình khắp thế giới. Xem thêm: http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Báo Úc: Mỹ cũng do thám các nước châu Á

  Published October 31, 2013

  Báo The Sydney Morning Herald ở Australia hôm thứ Ba loan tin rằng một bản đồ tối mật bị cựu nhân viên an ninh Edward Snowden rò rỉ cho thấy 90 cơ sở do thám của Mỹ đặt tại đại sứ quán và lãnh sự quán của mình khắp thế giới. Xem thêm: http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo