តុលាការ​យុត្តិធម៌​​អន្តរជាតិ​សម្រេច​ថា​ ដីព្រំដែន​ក្បែរ​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ​ជា​របស់ខ្មែរi
  X
  November 11, 2013 5:04 PM
  តុលាការយុត្តិធម៌​​អន្តរជាតិ​នៅថ្ងៃច័ន្ទ​នេះបាន​សម្រេច​ថា ​ប្រទេសថៃ​ត្រូវ​ដក​កង​យោធា​និង​ប៉ូលិស​ពីតំបន់​ជុំវិញ​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ​ ដែល​មាន​ចំណាស់​៩០០​ឆ្នាំ​នៅ​តំបន់​ព្រំដែន​​កម្ពុជា​ថៃ។ ​លោក Peter Tomka​ ប្រធាន​អង្គចៅក្រម​នៃតុលាការ​យុត្តិធម៌​អន្តរជាតិ​បាន​ប្រកាស​ថា ​តំបន់​ខ្ពស់ៗ​ដែល​នៅ​ជុំវិញ​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ​គឺ​ជា​ផ្នែកមួួយ​នៃ​បូរណភាព​ទឹកដី​កម្ពុជា៕

  តុលាការ​យុត្តិធម៌​​អន្តរជាតិ​សម្រេច​ថា​ ដីព្រំដែន​ក្បែរ​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ​ជា​របស់ខ្មែរ

  Published November 12, 2013

  តុលាការយុត្តិធម៌​​អន្តរជាតិ​នៅថ្ងៃច័ន្ទ​នេះបាន​សម្រេច​ថា ​ប្រទេសថៃ​ត្រូវ​ដក​កង​យោធា​និង​ប៉ូលិស​ពីតំបន់​ជុំវិញ​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ​ ដែល​មាន​ចំណាស់​៩០០​ឆ្នាំ​នៅ​តំបន់​ព្រំដែន​​កម្ពុជា​ថៃ។ ​លោក Peter Tomka​ ប្រធាន​អង្គចៅក្រម​នៃតុលាការ​យុត្តិធម៌​អន្តរជាតិ​បាន​ប្រកាស​ថា ​តំបន់​ខ្ពស់ៗ​ដែល​នៅ​ជុំវិញ​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ​គឺ​ជា​ផ្នែកមួួយ​នៃ​បូរណភាព​ទឹកដី​កម្ពុជា៕


  You May Like

  No records found for this widget:10040