ၾကာသပေတးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  November 20, 2013 10:27 PM
  ရိုဟင္ဂ်ာေတြအတြက္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေပးေရး ကုလသမဂၢက ေတာင္းဆုိခ်က္အေပၚ ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ တုန္႔ျပန္ခ်က္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒုတိယအျမင့္ဆုံး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Gamlang Razi ေတာင္ဟာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွရဲ႕ အျမင္ဆုံးေတာင္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

  ၾကာသပေတးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

  Published November 21, 2013

  ရိုဟင္ဂ်ာေတြအတြက္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေပးေရး ကုလသမဂၢက ေတာင္းဆုိခ်က္အေပၚ ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ တုန္႔ျပန္ခ်က္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒုတိယအျမင့္ဆုံး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Gamlang Razi ေတာင္ဟာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွရဲ႕ အျမင္ဆုံးေတာင္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။