ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ ဆႏၵျပပြဲi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  November 22, 2013 5:54 PM
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊျပည္သာစက္မႈဇုန္မွာ႐ွိတဲ့ E Land Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံက အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမား ၉၀၀ ေလာက္ဟာ အေျခခံ လုပ္ခလစာ တုိ္းျမႇင့္ရ႐ွိေရးအတြက္ စက္႐ုံေ႐ွ႕မွာ ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ မေန႔က သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ကိုစည္သူက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

  ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ ဆႏၵျပပြဲ

  Published November 23, 2013

  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊျပည္သာစက္မႈဇုန္မွာ႐ွိတဲ့ E Land Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံက အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမား ၉၀၀ ေလာက္ဟာ အေျခခံ လုပ္ခလစာ တုိ္းျမႇင့္ရ႐ွိေရးအတြက္ စက္႐ုံေ႐ွ႕မွာ ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ မေန႔က သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ကိုစည္သူက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။