ក្រុម​អតីត​និស្សិត​ខ្មែរ​ ចុះ​ចែក​អំណោយ​សង្គ្រោះ​ដល់ជន​រងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់i
X
November 26, 2013 2:45 PM
សមាគម​និស្សិត និង​អតីត​និស្សិត​ខ្មែរ​ដែល​បាន​ទៅ​សិក្សា​នៅ​បរទេស​ចំនួន​៥ បានរួម​គ្នា​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ រៃ​អង្គាស​ថវិកា​ និង​ចុះ​ទៅចែក​អំណោយ​សង្គ្រោះ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ដោយ​ទឹក​ជំនន់​នៅក្នុង​ឃុំ​មួយ​នៃ​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ​កាល​ពី​ចុង​សប្តាហ៍​កន្លងទៅ។ ការ​ផ្តល់​ជំនួយ​សប្បុរសធម៌​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើង បន្ទាប់​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​រង​គ្រោះ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដោយ​ទឹក​ជំនន់​ដែល​បាន​ឆក់​យក​ជីវិត​ប្រជាពលរដ្ឋ​យ៉ាង​តិច​១៦៨​នាក់​និង​បំផ្លាញ​ផ្ទះ​សម្បែង​និង​ផល​ដំណាំ​របស់​កសិករ​អស់​យ៉ាង​ច្រើន។ ​លោក​សាយ​ មុន្នី នៃ​វីអូអេ រាយការណ៍​អំ​ពី​រឿង​នេះ ពី​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ៕

ក្រុម​អតីត​និស្សិត​ខ្មែរ​ ចុះ​ចែក​អំណោយ​សង្គ្រោះ​ដល់ជន​រងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់

Published November 26, 2013

សមាគម​និស្សិត និង​អតីត​និស្សិត​ខ្មែរ​ដែល​បាន​ទៅ​សិក្សា​នៅ​បរទេស​ចំនួន​៥ បានរួម​គ្នា​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ រៃ​អង្គាស​ថវិកា​ និង​ចុះ​ទៅចែក​អំណោយ​សង្គ្រោះ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ដោយ​ទឹក​ជំនន់​នៅក្នុង​ឃុំ​មួយ​នៃ​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ​កាល​ពី​ចុង​សប្តាហ៍​កន្លងទៅ។ ការ​ផ្តល់​ជំនួយ​សប្បុរសធម៌​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើង បន្ទាប់​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​រង​គ្រោះ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដោយ​ទឹក​ជំនន់​ដែល​បាន​ឆក់​យក​ជីវិត​ប្រជាពលរដ្ឋ​យ៉ាង​តិច​១៦៨​នាក់​និង​បំផ្លាញ​ផ្ទះ​សម្បែង​និង​ផល​ដំណាំ​របស់​កសិករ​អស់​យ៉ាង​ច្រើន។ ​លោក​សាយ​ មុន្នី នៃ​វីអូអេ រាយការណ៍​អំ​ពី​រឿង​នេះ ពី​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ៕