မဇင္မာေအာင္နဲ႔ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးပြဲi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 03, 2013 8:17 PM
  အေမရိကန္တကၠသိုလ္မွာ က်င္းပတဲ့ အာဆီယံ ေလ့လာေရးဌာနက ဦးစီးက်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္း ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္တဲ့ မဇင္မာေအာင္ကို မစုျမတ္မြန္က ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

  မဇင္မာေအာင္နဲ႔ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

  Published December 04, 2013

  အေမရိကန္တကၠသိုလ္မွာ က်င္းပတဲ့ အာဆီယံ ေလ့လာေရးဌာနက ဦးစီးက်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္း ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္တဲ့ မဇင္မာေအာင္ကို မစုျမတ္မြန္က ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းထားပါတယ္။