ေသာၾကာေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 05, 2013 10:16 PM
  မန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရး က်န္းမာေရး ကိစၥေတြမွာ အကူအညီေပးဖို႔ ျမန္မာအစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္ အတြင္း ေျပာဆုိလိုက္တဲ့ သတင္းနဲ႔အတူ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းအတြင္း ဧၿပီလက ျမန္မာတခ်ဳိ႕ေသဆုံးခဲ့မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တရားခံေတြကို အေရးယူလိုက္တဲ့ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

  ေသာၾကာေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

  Published December 06, 2013

  မန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရး က်န္းမာေရး ကိစၥေတြမွာ အကူအညီေပးဖို႔ ျမန္မာအစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္ အတြင္း ေျပာဆုိလိုက္တဲ့ သတင္းနဲ႔အတူ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းအတြင္း ဧၿပီလက ျမန္မာတခ်ဳိ႕ေသဆုံးခဲ့မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တရားခံေတြကို အေရးယူလိုက္တဲ့ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။