လယ္ယာေျမ ျပႆနာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအျမင္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 06, 2013 3:01 PM
  ျမန္မာႏုိ္္င္ငံအတြင္း လယ္ယာေျမ ျပႆနာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေရာက္လာတဲ့ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေဌးၾကြယ္ နဲ႔ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစတီဗင္ သာဘိတ္တို႔ကို ဦးသန္းလြင္ထြန္းက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။

  လယ္ယာေျမ ျပႆနာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအျမင္

  Published December 06, 2013

  ျမန္မာႏုိ္္င္ငံအတြင္း လယ္ယာေျမ ျပႆနာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေရာက္လာတဲ့ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေဌးၾကြယ္ နဲ႔ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစတီဗင္ သာဘိတ္တို႔ကို ဦးသန္းလြင္ထြန္းက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။