သက္တံေရာင္သတင္းလႊာi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 06, 2013 10:37 PM
  အႏုပညာရွင္ေတြ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာက ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူေတြရဲ႕ အေၾကာင္း သက္တံေရာင္ သတင္းလႊာ အစီအစဥ္မွာ ႐ႈစားႏိုင္ပါတယ္။

  သက္တံေရာင္သတင္းလႊာ

  Published December 07, 2013

  အႏုပညာရွင္ေတြ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာက ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူေတြရဲ႕ အေၾကာင္း သက္တံေရာင္ သတင္းလႊာ အစီအစဥ္မွာ ႐ႈစားႏိုင္ပါတယ္။