ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 09, 2013 10:41 PM
  ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြကို အစိုးရက အကုန္အက်ခံ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံေတြကေတာ့ ဖ်က္ဆီးခဲ့သူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကတာပါ။ မသိဂီ ၤထိုက္က တင္ျပထားပါတယ္။

  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား

  Published December 10, 2013

  ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြကို အစိုးရက အကုန္အက်ခံ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံေတြကေတာ့ ဖ်က္ဆီးခဲ့သူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကတာပါ။ မသိဂီ ၤထိုက္က တင္ျပထားပါတယ္။