ဒီသီတင္းပတ္ အေမရိကန္ႏုိ္င္ငံေရးi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 10, 2013 12:40 AM
  ဒီသီတင္းပတ္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံေရးမွာ အဓိက လႊမ္းမုိးေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးသိန္းထိုက္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  ဒီသီတင္းပတ္ အေမရိကန္ႏုိ္င္ငံေရး

  Published December 10, 2013

  ဒီသီတင္းပတ္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံေရးမွာ အဓိက လႊမ္းမုိးေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးသိန္းထိုက္ဦးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။