လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 10, 2013 6:12 PM
  ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႕က ရန္ကုန္မွာ က်င္းပတဲ့ (၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေန႕ အခမ္းအနားမွာ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူေတြက ေျပာလိုက္တာပါ။ အျပည့္အစံုကို ကိုစည္သူက ေျပာျပေပးမွာပါ။

  လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈ

  Published December 11, 2013

  ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႕က ရန္ကုန္မွာ က်င္းပတဲ့ (၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေန႕ အခမ္းအနားမွာ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူေတြက ေျပာလိုက္တာပါ။ အျပည့္အစံုကို ကိုစည္သူက ေျပာျပေပးမွာပါ။